12 V Powersupply for beroNet Gateways

12 V Powersupply for beroNet Gateways
Description

12 V Powersupply for beroNet Gateways and SBCs

Spécifications
Plus d’information
SKUbfpower
Warranty2 Years