12 V Powersupply for beroNet Gateways

12 V Powersupply for beroNet Gateways
Description

12 V Powersupply for beroNet Gateways and SBCs

Specifications
More Information
SKUbfpower
Warranty2 Years