UC Experts Garantie en Retourbeleid

Garantie

Garantie op toestellen is enkel geldig op toestellen die niet -of niet correct meer functioneren en gebruikt werden volgens de door de fabrikant voorgeschreven voorwaarden.  De aankoopdatum van het toestel moet binnen de geldende garantietermijn vallen.  Toestellen zullen gerepareerd, vervangen of gecrediteerd worden volgens de richtlijnen van de fabrikant.

DOA (Dead on Arrival)

Indien uw toestel binnen de 8 dagen na verzending een defect vertoont, zullen wij het toestel steeds vervangen door een nieuw toestel. Voor toestellen die worden aangemeld na 8 werkdagen, geldt de standaard RMA procedure.  DOA toestellen worden steeds volledig, in de originele verpakking en inclusief alle originele accessoires aan UC Experts geretourneerd.

Pré-Exchange (niet mogelijk op producten die geen deel uitmaken van het standaard gamma)

UC Experts maakt het mogelijk om een nieuw toestel te ontvangen, voorafgaand op het verzenden van het defecte toestel.  Het nieuwe toestel wordt gefactureerd wanneer het ons magazijn verlaat en wordt opnieuw gecrediteerd wanneer het defecte toestel door UC Experts ontvangen wordt, binnen de 5 werkdagen na het toekennen van de RMA.  Het nieuwe toestel zal enkel gecrediteerd worden indien het voldoet aan het defect waarvoor de RMA werd aangevraagd.

Terugnamebeleid (niet mogelijk op producten die geen deel uitmaken van het standaard gamma, back2back orders of wearables)
Goederen worden aangeboden in originele verpakking, inclusief alle originele accessoires.

Op toestellen in originele en ongeopende verpakking wordt een terugname toeslag van 10% op de gefactureerde prijs aangerekend. De aanvraag tot terugname moet binnen de 8 dagen na ontvangst plaatsvinden.  De verpakking zal na ontvangst esthetisch gecontroleerd worden door UC Experts.  Indien het toestel niet weder verkoopbaar wordt bevonden zal het toestel op kosten van en aan de partner geretourneerd worden. Indien het toestel weder verkoopbaar is, wordt creditnota inclusief 10% terugname toeslag opgemaakt.  Voor het retourneren zijn onze standaard RMA voorwaarden van toepassing.

Op toestellen in gebruikte staat en voorzien van de originele verpakking, inclusief originele accessoires, wordt een consignatie toeslag toegepast van 20% indien de toestellen ten laatste 8 dagen na het verzenden ter terugname worden aangevraagd. Het toestel en de verpakking zal na ontvangst esthetisch gecontroleerd worden door UC Experts.  Indien het toestel niet weder verkoopbaar bevonden wordt zal het toestel op kosten van en aan de partner geretourneerd worden. Indien het toestel ontvankelijk wordt verklaard, wordt een consignatie document opgesteld. Van zodra UC Experts het toestel kan weder verkopen binnen zijn partner kanaal wordt een creditnota inclusief 20% terugname toeslag opgemaakt.  Voor het retourneren zijn onze standaard RMA voorwaarden van toepassing.  Een partner kan ten allen tijden zijn niet verkochte consignatie goederen, vrij van terugname toeslag laten retourneren met zijn volgende bestelling.

Op toestellen in gebruikte staat en voorzien van de originele verpakking, inclusief originele accessoires wordt een terugname toeslag van 30% op de gefactureerde prijs aangerekend. De aanvraag tot terugname moet binnen de 8 dagen na ontvangst plaatsvinden.  Het toestel en de verpakking zal na ontvangst esthetisch gecontroleerd worden door UC Experts.  Indien het toestel niet weder verkoopbaar wordt bevonden zal het toestel op kosten van en aan de partner geretourneerd worden. Indien het toestel weder verkoopbaar is, wordt creditnota inclusief 30% terugname toeslag opgemaakt.  Voor het retourneren zijn onze standaard RMA voorwaarden van toepassing.

Afhandeling van DOA, RMA en Terugname van goederen

Voor alle goederen aangekocht via ucexperts.eu, NA 1 oktober 2020

Via ucexperts.eu kunt u een retour aanvraag plaatsen. Via uw account overzicht klikt u in het menu op “retouren”. Een retour aanvragen doet u mits het kiezen van de bestelling waarin uw defect toestel werd aangekocht.  Kies vervolgens het te retourneren product en vul alle benodigde velden in. UC Experts neemt na het bevestigen van uw retour verder contact met u op. De status van uw RMA is online te raadplegen.

Voor alle goederen aangekocht VOOR 1 oktober 2020 of goederen die niet aangekocht zijn via ucexperts.eu

Partners kunnen een RMA aanvraag plaatsen door een e-mail te sturen naar [email protected]
De e-mail moet volgende informatie bevatten:

  • Merk, type en MAC adres van het toestel
  • Indien het toestel niet is uitgerust met een MAC adres, gelieve het Serienummer op te geven
  • Een duidelijke vermelding van DOA, RMA of TERUGNAME
  • Een duidelijke omschrijving van het defect (bij DOA/RMA) of de reden van terugname

Nadat UC Experts de RMA heeft geaccepteerd, ontvangt u per e-mail een toekenning.

Gelieve na de toekenning het product, zorgvuldig verpakt in een omdoos te bezorgen aan:

UC Experts
Attn. RMA Service
Blarenberglaan 6
2800 Mechelen

Sluit bij uw RMA zending een copy van uw RMA toekenning in en schrijf het RMA nummer duidelijk leesbaar op de omdoos van de retourzending. De RMA moet onze dienst RMA binnen de 5 werkdagen na toekenning bereiken, zo niet wordt de RMA retour gezonden en vervalt de RMA toekenning.

Hou in gedachten dat:

  • Indien het probleem waarvoor u RMA aanvraagt, niet kan worden gereproduceerd door onze technische dienst zullen € 45,00 (excl BTW) onderzoek -en retourkosten in rekening worden gebracht
  • Indien het probleem kan opgelost worden door het vervangen of upgraden van de firmware zullen € 45,00 (excl BTW) onderzoek -en retourkostenin rekening worden gebracht
  • Problemen veroorzaakt door bliksem, water -en valschade niet gedekt worden door garantie. Alle hieraan verbonden kosten moeten verhaald worden op de verzekeringsinstantie van de eigenaar van het toestel